Algemene Voorwaarden

 

Algemene voorwaarden Student Open 2017

Inschrijving

1. Deelnemers aan het Student Open 2017 staan ingeschreven bij een Nederlandse universiteit, HBO-instelling of MBO-instelling.

2. Young professionals worden alleen toegelaten indien zij op 1 september 2016 niet langer dan 1 jaar werkzaam zijn.

3. Spelers aan de topklasse hebben een maximale actieve handicap van 14.9.

4. Spelers aan de recreantenklasse moeten een handicap hebben tussen de 15.0 en 45.0

5. Voor deelnemers met golfervaring maar zonder GVB is er de Masterclass.

6. Voor deelnemers zonder golfervaring is er de Clinic.

7. Deelnemers aan de ‘Team-competitie’ moeten zich inschrijven met een team van minimaal 4 personen.

8. Het maximaal aantal deelnemers is 150. Vol is vol! Bij meer dan 150 deelnemers wordt er gebruik gemaakt van een wachtlijst.

9. Een deelnemer is pas definitief ingeschreven wanneer hij/zij een persoonlijke bevestiging van de secretaris heeft ontvangen.

10. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het inleveren van een correcte C.V., zonder correcte C.V is deelname aan het Student Open 2017 uitgesloten.

11. Bij afzegging na 8 April 2017 zal het inschrijfgeld niet worden gerestitueerd.

12. Bij afzegging van het evenement buiten de schuld van de organisatie om, zal het inschrijfgeld niet worden gerestitueerd.

Terrein en Veiligheid

13. Gedurende het toernooi dienen deelnemers zich te houden aan aanwijzingen van het bestuur en het dienstdoende personeel.

14. Deelnemers die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen kunnen door de beveiligingsdienst in overleg met het bestuur van het terrein worden verwijderd en van verdere deelname van het toernooi worden uitgesloten.

15. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in het Clubhuis of elders op het terrein van Burggolf Purmerend. Meegebrachte alcoholhoudende drank zal in beslag worden genomen.

16. Het gebruiken, in bezit hebben, verstrekken en handelen in zowel soft- als harddrugs is op het gehele terrein van Burggolf Purmerend ten strengste verboden. Bij overtreding zal de deelnemer worden uitgesloten van deelname en van terrein worden verwijderd. Er kan aangifte worden gedaan.

17. Het bestuur van het Student Open 2017 heeft ten alle tijden het recht om volgens hen moverende redenen een persoon toegang tot het toernooi te ontzeggen en/of een persoon van het terrein te verwijderen.

Aansprakelijkheid

18. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor hun gedrag. Deelnemers die schade veroorzaken gedurende het toernooi zullen door de organisatie aansprakelijk gesteld worden, stichting Student Open zal de schade verhalen op de betreffende deelnemer. Stichting Student Open en het bestuur van het Student Open 2017 zullen hiervoor niet aansprakelijk te houden zijn.

19. Het zich bevinden op het terrein van de golfbaan en de overnachtingslocatie gedurende het toernooi geschied op eigen risico, de organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor schade en/of verlies in welke vorm dan ook.